Պատվերից հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուից գանձվում է տույժ.

  • Մինչև 1 ամիս առաջ հրաժարվելու դեպքում պատվերի գումարի 20%-ի չափով.
  • 30-օրից 15օր առաջ հրաժարվելու  դեպքում ՝ պատվերի գումարի 50% -ի չափով.
  • 15-օրից պակաս ժամկետում հրաժարվելու դեպքում պատվերի գումարի 100%-ի չափով: